Avtopark idarə etməsi və icarəsi

Avtoparkın idarə edilməsinə bir sıra funksiyalar daxildir, məsələn nəqliyyat vasitələrinin maliyyələşdirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin texniki servisi, nəqliyyat vasitələrinin telematikası (izlənilməsi və diaqnostikası), sürücülərə nəzarət, sürətə nəzarət, yanacağa nəzarət, əməyin mühafizəsinə və təhlükəsizliyə nəzarət daxildir. Avtoparkın idarə edilməsi – öz biznes fəaliyyətlərində nəqliyyata arxalanan şirkətlərə nəqliyyat vasitələrinə qoyulan investisiyalarla bağlı riskləri aradan qaldırmağa və ya minimallaşdırmağa, effektivliyi və məhsuldarlığı yüksəltməyə, eləcə də, dövlət qanunvericiliyinin 100% riayət olunması (qulluqla bağlı öhdəliklər) şərti ilə, öz ümumi nəqliyyat xərclərini və işçi heyətinə qoyulan xərclərini azaltmağa imkan verən funksiyadır.