Digər xidmətlərimiz

İŞÇİ QÜVVƏSİ, OPERATORLAR İLƏ TƏMİNETMƏ

Inteltrans – böyük layihələr zamanı insan resurslarının idarə olunması sahəsində dərin biliklərə və zəngin təcrübəyə malikdir. Biz Konfranslar, Layihələr, Şirkətlər  üçün uyğun işçi qüvvəsini tapmaqda öz tərcübəmizi istifadə edə bilərik.

Tədbirlərin təşkil olunması

Görüşlər, Konfranslar , Seminar və mühazirələrin təşkil olunması xidmətlərini təklif edirik.